ျမန္မာႏိုင္ငံအင္ဂ်င္နီယာအသင္း ႏွစ္ပတ္လည္ အသင္းသားစံုညီ ညီလာခံ အၾကိဳဂုဏ္ျပဳ စာတမ္းဖတ္ပြဲအခမ္းအနား ဖိတ္ၾကားျခင္း


ျမန္မာႏိုင္ငံအင္ဂ်င္နီယာအသင္း၊ ႏွစ္ပတ္လည္ အသင္းသားစံုညီ ညီလာခံအၾကိဳဂုဏ္ျပဳ အင္ဂ်င္နီယာဘာသာရပ္ဆုိင္ရာ စာတမ္းဖတ္ပြဲအခမ္းအနားကုိ ေအာက္ပါ အစီအစဥ္အတုိင္း က်င္းပျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ပါ၍ တက္ေရာက္ပါရန္ ဖိတ္ၾကားအပ္ပါ သည္။ photo-01 photo-02 photo-03 photo-04 photo-05 photo-06 photo-07