ျမန္မာအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အတိုင္ပင္ခံအင္ဂ်င္နီယာအဖြ႔ဲ၏ ႏွစ္ပတ္လည္အသင္းသားစံုညီ ညီလာခံ ဖိတ္ၾကားျခင္း

ျမန္မာအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အတိုင္ပင္ခံအင္ဂ်င္နီယာအဖြ႔ဲ၏ ႏွစ္ပတ္လည္အသင္းသားစံုညီ ညီလာခံ ဖိတ္ၾကားျခင္း

MICEG Annual General Meeting and Election

MICEG Annual General Meeting and Election MICEG Annual General Meeting and Election was held on 8.4.2017 at 9:00 AM at Myanmar Engineering Society. U Khin Maung Kyaw acted as chairperson of ceremony and Daw Kyi Kyi Pyone and Dr. Yin Yin Tun are masters of ceremony. U Aung Myint Chairman of MICEG, addressed the opening […]

Project Management Professional ( PMP) Course ( MICEG – 1 /2016 )

ျမန္မာအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အတိုင္ပင္ခံအင္ဂ်င္နီယာမ်ားအဖြဲ႔ (MICEG) ႏွင့္ Myanmar Financial Center တို႔ ပူးေပါင္းဖြင့္လွစ္လ်က္ရွိေသာ Project Management Professional ( PMP) Course ( MICEG – 1 /2016 ) ကို 5 / 6 / 19 / 20 ႏွင့္ 21 ရက္ေန႔မ်ားတြင္ သင္တန္းသားဦးေရ ၄၁ ဦးျဖင့္ ဖြင့္လွစ္ခဲ႔ပါသည္။ ဖြင့္ပြဲတြင္ MICEG ၏ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ဗိုလ္မွဴးႀကီးေသာင္းဝင္း ( ၿငိမ္း)မွ အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားခဲ႔ၿပီး MFC ၏ မန္ေနဂ်င္းဒါရိုက္တာ ေဒၚျပည့္သီရိေသာ္ကလည္း အမွာစကားေျပာၾကားခဲ႔ပါသည္။ ဆက္လက္၍ သင္တန္းသားမ်ားမွ ေဆြးေႏြးတင္ျပခ်က္မ်ားျပဳလုပ္၍ သင္တန္းကိုစတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ႔ပါသည္။ သင္တန္းတစ္ေလွ်ာက္တြင္ MICEG […]

သင္တန္းဖြင့္လွစ္ျခင္း

ျမန္မာအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အတိုင္ပင္ခံအင္ဂ်င္နီယာမ်ားအဖြဲ႕ႏွင့္ Myanmar Financial Center တို႕ပူးေပါင္းဖြင့္လွစ္လ်က္ရွိေသာ Project Management Professional Course (MICEG & MFC batch-3, 2016) ဆက္လက္ဖြင့္လွစ္ရန္ စီစဥ္ေနၿပီျဖစ္ရာ သင္တန္းတက္ေရာက္ရန္ စိတ္ဝင္စားသူ အသင္းသားမ်ား ဤအသင္းသို့ Email: [email protected] ေပးပို့ျပန္ၾကားေပးပါရန္ အေၾကာင္းၾကားအပ္ပါသည္။