မြန်မာနိုင်ငံ အင်ဂျင်နီယာ အသင်း နှစ်ပတ်လည် အသင်းသားစုံညီ ညီလာခံ ကျင်းပပြီးစီးခြင်း


မြန်မာနိုင်ငံ အင်ဂျင်နီယာ အသင်း နှစ်ပတ်လည် အသင်းသားစုံညီ ညီလာခံ ကို 10.01.2014 ရက်တွင် အောင်မြင်စွာ ကျင်းပ ပြီးစီး ခဲ့ပါသည်။ anni01 anni02 anni03 anni04 anni05