သင်တန်းဖွင့်လှစ်ခြင်း


မြန်မာအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အတိုင်ပင်ခံအင်ဂျင်နီယာများအဖွဲ့နှင့် Myanmar Financial Center တို့ပူးပေါင်းဖွင့်လှစ်လျက်ရှိသော Project Management Professional Course (MICEG & MFC batch-3, 2016) ဆက်လက်ဖွင့်လှစ်ရန် စီစဉ်နေပြီဖြစ်ရာ သင်တန်းတက်ရောက်ရန် စိတ်ဝင်စားသူ အသင်းသားများ ဤအသင်းသို့ Email: [email protected] ပေးပို့ပြန်ကြားပေးပါရန် အကြောင်းကြားအပ်ပါသည်။  

MES Timetable (Yangon Batch 2)